aboutus
QC Hồ sơ

1. Chúng tôi có công nghệ quản lý sản xuất và R&D tiên tiến, đồng thời không ngừng thực hiện đổi mới công nghệ.

2. Giới thiệu thiết bị tự động hóa công nghiệp mới và dần dần tối ưu hóa từng liên kết của quy trình sản xuất.

3. Giới thiệu thiết bị kiểm tra chất lượng tiên tiến để kiểm soát chất lượng của tất cả các sản phẩm.

4. Chúng tôi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tỉ mỉ trong tất cả các khía cạnh của quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chi tiết liên lạc